El LESEC col·labora amb institucions i administracions en estudis socioambientals i urbanístics. L'interès de la recerca és donar suport als processos d'intervenció d'urbanisme i d'enginyeria civil, des de l'avaluació dels impactes socioambientals i territorials i l'anàlisi dels conflictes associats a la sostenibilitat, les formes de vida, els models d'urbanització, el paisatge, amb una especialització en l'àmbit litoral. D'aquesta manera es vol contribuir a la implicació activa dels agents i la societat en la planificació del territori i gestió dels recursos naturals. Els valors de la sostenibilitat i els resultats de la recerca s'incorporen a la docència del grup generant projectes d'innovació.

Les metodologies aplicades provenen de les ciències socials i ambientals. Es treballa amb l'ús d'indicadors i tècniques multicriteri per a l'avaluació d'impactes. S'apliquen mètodes de sondeig per a l'estudi de la percepció i de les xarxes socials en l'anàlisi institucional i de la governança.

La recerca s'estructura en aquest tres àmbits, fes clic en cadascun per a més informació: